Головні засади та історична довідка  й мета міжнародного змагання "Козацька слава"(Cosack’s Honor) на УКХ

 

Метою змагання "Козацька слава"(Cosack’s Honor contest) є:

вшанування пам'яті українського козацтва, ознайомити іноземних учасників з Україною, та створення позитивного іміджу України й розвиток радіоспорту в Україні,шляхом створення максимально рівних умов для всіх учасників та розвитку всіх напрямків радіозв’язку на УКХ діапазонах й створення позитивного настрою для усіх учасників.

Також метою контесту є надання додаткової можливості радіоаматорам світу у виконанні українських радіоаматорських дипломів, виконання дипломів з дипломної програми "Україна козацька", покращенню спортивної майстерності та сприяння технічній творчості радіоаматорів України й світу на УКХ діапазонах, заохочення та сприяння технічному розвитку радіоаматорів-початківців.

 

Як відомо,найбільш видатним святом для козаків вважалася Покрова Пресвятої Богородиці,козаки "на Покрову" збиралися до Січі для виборів нового кошового отамана та іншої старшини, тому час проведення  змагання обрано на другі вихідні жовтня з 16-00 суботи й до 04-00 неділі,за міжнародним часом, усього 12 годин залікового часу, а переможці змагання – отримують свого роду умовні "регалії", відповідно до рівня складності підгрупи у якій змагається учасник.

 

Вся територія України-Русі,поділялася за військовим устроєм,на полки. Полки в свою чергу поділялися на курені, й як ви знаєте й полки й курені носили конкретні назви міст з яких вони складалися.

              

Тому, враховуючи інтереси всіх учасників змагань на УКХ, а також виходячи з того, що регіонально умови проходження, територіально в Україні різні, тож у цьому контесті, наша держава також розподіляється на умовні "полки" УКХ-козацтва, які хоч не відповідають історичній дійсності, а радше служать для врівноваження умов учасників змагання. Полки у свою чергу розподіляються на курені. 

Прикордонні з Україною території рівномірно розподілено за умовними територіями, згідно умов проходження радіохвиль для створення рівноцінних умов серед учасників.

 

Учасники з України:

 

1)   Умовна підгрупа "Гетьман"

 

(підгрупа найвищого рівня складності )

Гетьманом України,може бути обраний козацький старшина,який є самим кращим,розумним, спритним й вміти все,тому й гетьманом може бути лишень той,хто переможе у найскладніщій підгрупі, в ній учасник працює на всіх діапазонах та всіма видами модуляції, /CW-SSB-FM-DIGI/

Умовне позначення для учасників підгрупи:

SO-MIXED-AB

STATION CATEGORY: HETMAN

 

2)Умовна підгрупа "Кошовий"

(вищого рівня складності-переможець визначається в межах України)

Кошовий Отаман,що теж керував безпосередньо всеукраїнським низовим козацтвом на Січі.Таким чином виникає ще одна всеукраїнська группа - в ній учасник працює на всіх діапазонах та всіма видами модуляції, окрім DIGI,/CW-SSB-FM/

Умовне позначення для учасників підгрупи:

SO-MIXED-AB

STATION CATEGORY: KOSHOVY

 

3)Умовна підгрупа "Полковий"

Група "низового козацтва"  "обирає" собі Полковників (за числом умовних полків) також на всіх діапазонах, але допустимі рівні модуляції лише CW та FM. Всі учасники змагаються за першість у своєму умовному полку, відповідно кількість переможців відповідає кількості умовних полків.

Умовне позначення для учасників підгрупи:

SO-MIXED-AB

STATION CATEGORY: POLKOVY

 

4)Умовна підгрупа "Сотник"

(SSB-CW-FM)

Учасники,що полюбляють однодіапазонного заліку, виступають у групі "реєстрового козацтва", які вписані до конкретного реєстру (діапазону), при чому слід відзначити,що для  цієї підгрупи визначено лише діапазон 2 метри. До заліку в даній категорії зараховуються зв'язки всіма видами модуляції, окрім DIGI, а саме /CW-SSB-FM/Відповідно,переможці в своїх полках отримують звання Козацьких Сотників.

Умовне позначення для учасників підгрупи:

SO-MIXED-SB

STATION CATEGORY: SOTNIC

 

5)Умовна підгрупа "Курінний"

(FM)

Учасники,що працюють лише у ФМ визначаються як переможці по куреню (області)

Умовне позначення для учасників підгрупи:

SO-FM-AB

STATION CATEGORY: KURINNY

*практичним змістом, окрім пошани, на майбутні контести та потрапляння у почесні списки переможців гетьмани, Кошові отамани, Полковники, Курінні отамани та Сотники уже матимуть право у контрольному номері передавати не індикатор належності до полку, а абревіатури HM,KY,PK,ST,KU  та відповідно матимуть честь бути унікальним множником для решти учасників.

 

6)Умовна підгрупа "Застава"

(підгрупа колективних станцій )

Козаки, як й будь-яке військо мали свої окремі польові висувні патрулі, більш відомі як застави, сторожинці, тому й підгрупа для колективних станцій де є не один учасник отримала умовну легенду такої застави -   в даній підгрупі учасники працюють у всіх діапазонах та всіма видами модуляції, /CW-SSB-FM-DIGI/

Умовне позначення для учасників підгрупи:

MO-MIXED-AB

STATION CATEGORY: ZASTAVA

 

 

 

 

СТАТУС СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ.

Судові справи, з давніх давен на Русі проводили ведуни,або нашою мовою,дещо застаріле слово - мольфари. Отже, у контесті, суддів не має, а є Мольфарська Рада, оскільки історично мольфари були скрізь й мали фактично всю повноту цивільної влади в галузі судочинства.

Мольфари виступають поза заліком й мають умовний ідентифікатор - MF.

Для них передбачено лише

CHECK LOG

 

ІНОЗЕМНІ УЧАСНИКИ ЗМАГАЮТЬСЯ У ТАКИХ ПІДГРУПАХ:

SO-MIXED-AB

SO-MIXED-SB (2м)

Іноземні учасники, які знаходяться у прикордонній близькості до України розподілені між собою за умовними територіями, згідно принципу створення приблизно рівноцінних умов щодо розповсюдження радіохвиль. Переможці серед іноземних учасників визначаються у кожній такій умовній території, що за задумом збільшує конкурентність та засади справедливості.

Учасники, що географічно не знаходяться територіально близько до України змагаються у загальній підгруп і-"увесь світ"(worldwide), де для них умови також приблизно рівні.Для іноземних учасників до заліку йдуть всі види модуляції.

Більш детальна інформація викладена в Правилах змагання  "Козацька слава"

 Головна сторінка