Дипломна програма «Україна козацька»

Диплом «Україна козацька» видається у електронному вигляді радіоаматорам України та світу лише за зв’язки, які проведено під час змагань «Козацька слава».

Всі дипломи цієї серії видаються українською мовою, окрім написання викличного сигналу заявника.

Диплом видається українським та іноземним учасникам,при цьому умови отримання мають відмінності.

 

Для отримання диплому ступеня «Базовий» необхідно під час участі у змаганнях зібрати підтвердженними за результатами контестів 10 умовних українських полків,

або 9 умовних українських полків +1 персональний множник зі списку ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ) + 3 умовні території поза межами України.

Учасникам поза межами України для отримання диплому ступеня «Базовий» необхідно зібрати пітвердженними за результатами контестів 7 умовних полків України

без персональних множників.

 

Для отримання диплому ступеня «Вищий» необхідно під час участі у змаганнях зібрати підтвердженними за результатами контестів 10 умовних українських полків

та 5 персональних множників, або 9 умовних українських полків + всі персональні множники зі списку ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ) + 5 умовних територій поза межами України.

Учасникам поза межами України для отримання диплому ступеня «Вищий» необхідно зібрати пітвердженними за результатами контестів 10 умовних українських полків

, або 9 умовних українських полків +1 персональний множник зі списку (MF , HM , KY , PK , ST , KU).

 

Для отримання диплому ступеня «Майстер» необхідно під час участі у змаганнях зібрати підтвердженними за результатами контестів 10 умовних українських полків,

всі персональні множники зі списку ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ) та всі умовні території поза межами України.

Учасникам поза межами України для отримання диплому ступеня «Майстер» необхідно під час участі у змаганнях зібрати підтвердженними за результатами контестів

всі 10 умовних українських полків та всі персональні множники зі списку ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ).

 

Заявки на диплом приймаються у вигляді текстового файлу CALL.TXT де скопійовано з UBN файлів за ВСІ роки змагання «Козацька слава» підтвердженні звя'зки,

тобто диплом як може бути виконаний протягом одного змагання, так й припустимо добирати множники за всі контести в яких бралася участь.

У електронному вигляді диплом безкоштовний,заявки відсилати на адресу:

cshonor-vhf@meta.ua

 

 

 

AWARD PROGRAM «Україна козацька»(UKRAYINA KOZATSKA)

 

Award «Україна козацька» is given by e-mail to HAMs from Ukraine and wideworld for contacts made during contests

«Cosak’s honor» only. All awards are in Ukrainian language, besides applier callsign.

Award has different condition for Ukrainian and non-Ukrainian appliers.

 

 

Award by class (BASIC) «Базовий» is given after confirmation by contests results 10 Ukrainian regiments

or 9 Ukrainian regiments + 1 personal ID from this list ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ) + 3 defined territories outside Ukraine.

Award by class (BASIC) «Базовий» is given to non-Ukrainian participants after confirmation by contests results

7 Ukrainian regiments without personal ID.

 

Award by class (HIGH) «Вищий» is given after confirmation by contests results 10 Ukrainian regiments and 5 personal IDs

or or 9 Ukrainian regiments + 5 personal IDs from this list ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ) + 5 defined territories outside Ukraine.

Award by class (HIGH) «Вищий» is given to non-Ukrainian participants after confirmation by contests results

10 Ukrainian regiments or 9 Ukrainian regiments + 1 personal ID from this list ( MF , HM , KY , PK , ST , KU).

 

Award by class (MASTER) «Майстер» is given after confirmation by contests results 10 Ukrainian regiments

and all personal IDs from this list ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ) + all defined territories outside Ukraine.

Award by class (MASTER) «Майстер» is given to non-Ukrainian participants after confirmation by contests results

10 Ukrainian regiments + all personal IDs from this list ( MF , HM , KY , PK , ST , KU).

 

The application is supposed to be like text file CALL.TXT with copied from UBN confirmed QSOs for alltimes

contest «Cosak’s honor».Award might be given like for one contest and it is possible to collect multipliers needed.

E-mailed award is free, apply here:

cshonor-vhf@meta.ua

 

 

Дипломная програма «Україна козацька»

 

Диплом «Україна козацька» выдаётся в електронном виде радиолюбителям Украины и мира

только за связи ,проведённые во время соревнований «Козацкая слава». Все дипломы этой серии

выдаються на украинском языке, кроме прописания позывного сигнала заявителя.

Диплом выдаётся украинским и иностранным участникам, при этом условия поучения различны.

 

 

Для получения диплома степеня «Базовий» необходимо за время участия в соревнованиях

собрать подтверждёнными по результатам контестов 10 условных украинских полков,

или 9 условных украинских полков + 1 персональный множитель из списка ( MF , HM , KY , PK , ST , KU )

+ 3 условных територии за пределами Украины.

Для участников за пределами Украины для получения диплома степени «Базовий» необходимо

собрать подтверждёнными по результатам контестов 7 условных полков Украины без персональных множителей.

 

Для получения диплома степеня «Вищий» необходимо за время участия в соревнованиях собрать

подтверждёнными по результатам контестов 10 условных украинских полков и 5 персональних множителей

+5 условных територий за пределами Украины, или 9 условных украинских полков +все персональные

множители из списка ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ) +5 условных територий за пределами Украины.

Для участников за пределами Украины для получения диплома степени «Вищий» необходимо собрать

подтверждёнными по результатам контестов 10 условных украинских полков,

или 9 условных украинских полков + 1 персональный множитель из списка ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ) .

 

Для получения диплома степеня «Майстер» необходимо за время участия в соревнованиях собрать

подтверждёнными по результатам контестов все 10 условных украинских полков+все персональные

множители из списка ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ) +все условные територии за пределами Украины.

Для участников за пределами Украины для получения диплома степени «Майстер» необходимо

собрать подтверждёнными по результатам контестов все 10 условных украинских полков все

персональные множители из списка ( MF , HM , KY , PK , ST , KU ).

 

Заявки на диплом принимаются в виде текстового файла CALL.TXT куда скопировано из UBN файлов

за ВСЕ года соревнования «Козацька слава» подтверждённые связи, то есть все дипломы могут быть

полученны как за одно соревнование, так и допустимо добирать множители за все контесты в которых

принималось участие.

В електронном виде все дипломы выдаються безплатно,електронный адрес для заявок:

cshonor-vhf@meta.ua

 

 

 

 

 

Виконано дипломи ступеню «Базовий»

Выполнение диплома степени «Базовый»

Award by class (BASIC) performance list

Awarded Ukrainian Station

 

Awarded non-Ukrainian Stations

Nr.

Callsign

Date

Nr.

Callsign

Date

1

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

-

3

-

-

 

3

-

-

4

-

-

 

4

-

-

5

-

-

 

5

-

-

 

 

 

 

Виконано дипломи ступеню «Вищий»

Выполнение диплома степени «Выщий»

Award by class (HIGH) performance list

Awarded Ukrainian Station

 

Awarded non-Ukrainian Stations

Nr.

Callsign

Date

Nr.

Callsign

Date

1

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

-

3

-

-

 

3

-

-

4

-

-

 

4

-

-

5

-

-

 

5

-

-

 

 

 

 

Виконано дипломи ступеню «Майстер»

Выполнение диплома степени «Мастер»

Award by class (MASTER) performance list

Awarded Ukrainian Station

 

Awarded non-Ukrainian Stations

Nr.

Callsign

Date

Nr.

Callsign

Date

1

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

-

3

-

-

 

3

-

-

4

-

-

 

4

-

-

5

-

-

 

5

-

-

 

 

 

 

 

© 2020 COSACKs HONOR VHF/UHF contest site.